PŘIHLÁŠKY NA CVIČENÍ DO KULIHRÁŠKU NA ROK 2017 AŽ 2018

Přihlášky na cvičení od září 2017 najdete zde

Přednost mají rodiny, které do Kulihrášku chodily, když se přihlásí do konce července 2017.