Jak mluvit s dětmi o válce

Není jednoduché mluvit s dětmi o probíhající válce. Děti jsou vnímavé bytosti žijící s námi ve společném mediálním prostoru. Je téměř nemožné se vyhnout bolestným zprávám o aktuálním světovém dění. To co říkáme našim dětem závisí na jejich věku, stupni vývoje, otázkách, které kladou a na našem morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho co se děje na Ukrajině jakkoliv, je třeba děti povzbudit, aby se dále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav chodily za námi s dotazy a důvěrou, že svět je bezpečné místo. (dle: www.locika.cz)