Mikrojesle Kulička

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Základní info

Mikrojesle Kulička jsou veřejné zařízení služby péče o dítě ve věku od 6 měsíců do 3 let (včetně), podporující sladění pracovního a rodinného života rodin. Realizace zařízení je finančně podpořena Evropským sociálním fondem, prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

J
edná se o pravidelnou péči v kolektivu maximálně 4 dětí. Do mikrojeslí jsou přednostně přijímány děti s celodenní, každodenní docházkou a přihlášené v řádném termínu. V případě volné kapacity nabídneme místa zájemcům o zkrácenou docházku, a zájemcům o přijetí v průběhu školního roku.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0./16_69/0010999
Období realizace: 2.9. 2019 – 30.6. 2022