Ceník

Platný od 1. 9. 2017

Cena se počítá dle četnosti využívání miniškoličky. V ceně jsou zahrnuty svačinky, pitný režim, nadstandardní péče, program. Objednané obědy jsou hrazeny zvlášť. Děti od 2 let…40Kč/oběd, mladší děti 20Kč/oběd či vlastní jídlo dle dohody s rodiči. Přihlášku do Miniškolky si můžete stáhnot na tomto odkazu: 2017_miniskolka_prihlaska

AKCE  PRO NOVÉ DĚTI – MĚSÍČNÍ PUŠÁLY 

 • 3600 Kč pro děti od 2 let
 • 4000 Kč pro děti 1-2 roky.
 • Akce platí od 1. 9. 2017 do 1. 11. 2017.

A) PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA (Kč/měsíc)

 • úhrada platby je splatná do 20. dne předcházejícího měsíce
 • PAUŠÁLY – MÍSTO REZERVOVANÉ PRO VAŠE DÍTĚ

Děti od 2 let

Týdenní četnost /Cena za 1 půl den/Cena za 1 celý den

1x………………………..310 Kč……………………400 Kč

2x………………………..310 Kč……………………350 Kč

3x – 5x………………….250 Kč……………………300 Kč

Děti do 2 let

K cenám (viz výše) se přičítá poplatek 400 Kč/měsíc.

B) NEPRAVIDELNÁ A JEDNORÁZOVÁ DOCHÁZKA

 • úhrada platby je splatná po vyúčtování počtu vstupů na konci měsíce
 • DOCHÁZKA MOŽNÁ POUZE PŘI VOLNÉ KAPACITĚ MINIŠKOLKY
 • Děti do 2 let: 90 Kč/hod
 • Děti od 2 let: platby dle četnosti dětí ve školce/měsíc

Varianta                  Počet vstupů/měsíc                     Cena za půl den                         Cena za celý den

B                             8 – 15                                              320 Kč                                      400 Kč

C                             4 – 7                                                330 Kč                                      500 Kč

D                             1 – 3                                                jednorázově                              90 Kč/hod

C) Pernamentka 10 vstupů (platnost 3 měsíce)

 • 2000 Kč/půl den,
 • 3400 Kč/celý den
 1. V případě hodinových plateb se počítá každá načatá hodina hlídání.
 2. Sourozenci 10% sleva (počítá se z kratší varianty vstupů)
 3. HLÍDÁNÍ NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY – 100 Kč/každá načatá hodina