Program DS Kuliklubíčko

Vlastní program dětské skupiny Kuliklubíčko je postaven na základech naší desetileté praxe práce s malými dětmi v RC Kulihrášek. Činnosti dětí se v průběhu dne střídají, tak, aby děti měly možnost svobodně projevit svoji individualitu a osobnost a přirozeně získávat první sociální zkušenosti. Podporujeme v dětech jejich tvořivost, nápaditost, originalitu, a vychováváme je skrze prožitky a zážitky. Program je přizpůsoben vždy aktuálnímu věku dětí. O děti pečují plně kvalifikované pečovatelky.

Děti mají pravidelný denní režim, což jim přináší pocit bezpečí a jistoty. Program dne je pro ně přirozený rituál:
  • 7.00–8.30 příchod, adaptace, zapojování dětí do her8.30 – 9.00 úklid hraček, dopolední tvořivý program (dle plánu)
  • 9.00–9.30 zpívánky a pohybové didaktické činnosti
  • 9.30–10.00 hygiena a svačinka
  • 10.00–11.15 dopolední program venku (volná hra nebo tematicky zaměřený program – zahrada, les, vycházka klidnou čtvrtí Pardubic)
  • 11.15–11.45 hygiena, oběd
  • 11.45–12.15 příprava na odpočinek
  • 12.15–14.15 polední odpočinek
  • 14.30–15.00 vstávání a svačinka
  • 15.00–16.00 volná hra či zájmové činnosti

V případě vhodného počasí trávíme co nejvíce času s dětmi venku na čerstvém vzduchu. Často zpíváme, cvičíme, malujeme či tvoříme z přírodních materiálů přímo na naší zahrádce. Děti mají oblíbené také tematické hry a divadélka, čímž se baví a vychovávají zároveň.