Přihlášení do dětské skupiny

Pro přijetí dítěte do dětské skupiny je třeba:

  • Vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU – ZDE
  • Dodat potvrzení o postavení na trhu práce jednoho z rodičů (zaměstnanec přinese potvrzení od zaměstnavatele, OSVČ vyplní čestné prohlášení o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)
  • Potvrzení dětského lékaře

Dokumenty ad 2, 3 Vám budou zaslány na základě vaší online přihlášky a je třeba, aby byly  aktuální s datumem podpisu cca tři měsíce před nástupem do DS.

S sebou do dětské skupiny si přineste:

– pevné přezůvky, oblečení vhodné na ven, náhradní oblečení, případně pyžamko,     pláštěnku, holínky
– balení WC papíru, vlhčených ubrousků, papírových vytahovacích kapesníků a „balíčkových“ papírových kapesníků.
– pokud dítě nosí pleny, celé balení plen (podepsané)

– doporučujeme vlastního plyšáka či „ňuňánka“ na spaní

Všechno oblečení i boty vašich dětí řádně označte (podepište), jinak neručíme za  jejich záměnu či ztrátu.