Přihlášení na cvičení

Zde si můžete vyplnit přihlášku na cvičení v RC Kulihrášek.        přihláška

Informace o rozdělení dětí a cvičení v týdnu naleznete zde.        rozvrh