Programy rodičů s dětmi

Programy rodičů s dětmi probíhají v rámci projektu „Šťastná rodina s Kulihráškem“

V roce 2023 projekt finančně podpořili:

  1. MPSV – dotační program RODINA
  2. Magistrát města Pardubic – dotační program „Prorodinné aktivity“
  3. Magistrát města Pardubic – dotační program „Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit“
  4. Pardubický kraj – dotační program „Prorodinné aktivity“