Programy rodičů s dětmi

Programy rodičů s dětmi probíhají v rámci projektu „Šťastná rodina s Kulihráškem“

V roce 2022 projekt finančně podpořilo:

  1. MPSV – dotační program RODINA
  2. Magistrát města Pardubic – dotační program „Prorodinné aktivity“
  3. Pardubický kraj – dotační program „Prorodinné aktivity“