VZDĚLÁVÁNÍ

Celý život se každým dnem něco nového učíme. Poznání nás posouvá a formuje.

Semináře, kurzy, besedy probíhají v rámci projektu „Šťastná rodina s Kulihráškem.

Tyto projekty finančně podpořily:

  1. MPSV – dotační oblast RODINA
  2. Magistrát města Pardubice – dotační oblast „Prorodinné aktivity“
  3. Pardubický kraj – dotační oblast „Prorodinné aktivity“